József és testvérei – Jelenetek egy parasztbibliából
József és testvérei – Jelenetek egy parasztbibliából
József és testvérei – Jelenetek egy parasztbibliából
József és testvérei – Jelenetek egy parasztbibliából

József és testvérei – Jelenetek egy parasztbibliából

"...Azért csak hallják, s értsék meg kegyelmetek, ha van érkezésök, fogadják jó szűvel, amit úgy kaptam magam is azoktól, kik a test abron-csaitól, s avult donga-bongáitól immá megszabadultak, s poraikat az elődök porával elkeverték, hallgassák kegyesen Józsefnek és testvérjeinek igaz történetét..."

Évek óta foglalkoztatott az ún. "Parasztbiblia" megfilmesítésének gondolata. A "Parasztbiblia" elnevezésű gyűjtemény abban különbözik minden más apokrif elbeszélés-füzértől, hogy itt elejétől a végéig ugyanazt a hangot érzékeljük, s ez a mesélő hang a parasztemberé, akinek a történet megjelenítésekor nincsenek teológiai hátsó gondolatai, nem áll érdekében mondjuk Ninive vagy Jeruzsálem pusztulása, de mindenkor kifejezi gyermekien egyszerű és nevetnivalóan faragatlan világértelmezését. Az, ami itt elsősorban megfogja az embert, éppen ez: a történeteken, az Ó- és Újtestamentum elbeszélésein végig-indázó Hang, amely a maga mítikus atmoszférájával, humorával, vadságával s képtelen torzításaival minden elbeszélő mintája és mestere lehetne.

IMDb adatlap